The Vision

Y Weledigaeth

Mae safle £500m Bae Baglan, a leolir yn agos i’r M4 rhwng cyffyrdd 41 a 42, yn rhan o’r 2,500 erw ychwanegol o dir llwyd o eiddo BP nad yw’n cael ei ddefnyddio, a brynwyd gan St. Modwen yn 2009.  Cynyddwyd daliadau tir St. Modwen yn Ne Cymru i 3,500 erw o ganlyniad i’r pryniant hwn, gan ei wneud yn berchennog preifat mwyaf ar dir llwyd yn Ne Cymru.

Mae St. Modwen ar y cyd â phartneriaid y prosiect, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, yn disgwyl i’r datblygiad arfaethedig greu hyd at 7,000 o swyddi ac, yn amodol ar gymeradwyo cynigion cynllunio presennol a chyflwr y farchnad, yn disgwyl y bydd wedi’i gwblhau ar ôl 25 mlynedd.

Mae St. Modwen, prif arbenigwr adfywio’r DU, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, yn ailddatblygu 1,050 erw (gros) o dir, ar hen safle gwaith petrogemegau BP Bae Baglan ger Port Talbot, i fod yn safle cyflogi £500m dros y 25 mlynedd nesaf. Bydd y prosiect adfywio blaenllaw hwn yn trawsnewid yr hen safle tir llwyd diffaith, mewn camau datblygu penodol, yn gymuned fusnes sy’n cynnwys hyd at 4 miliwn troedfedd sgwâr o eiddo busnes gyda’r potensial o greu hyd at 7,000 o swyddi’n lleol.

Mae Bae Baglan yn rhan o ddatblygiad cyswllt blaenllaw £2.2bn St. Modwen, ar y cyd â Choed Darcy a Champws newydd y Bae i Brifysgol Abertawe. Bydd yn trawsnewid yn llwyr ardaloedd allweddol o Ddinas-ranbarth Bae Abertawe yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

 

The Vision