St. Modwen

St. Modwen

St. Modwen yw prif arbenigwr adfywio’r DU gyda dros 25 mlynedd o brofiad o weithio ar gannoedd o brosiectau adfywio yng Nghymru a ledled y DU. Y cwmni yw perchennog preifat mwyaf tir brown yn Ne Cymru ac mae’n rheoli dros 3,500 erw (gros) o dir ar ôl caffael 1,060 erw (gros) yn 2008 a 2,500 erw (gros) pellach yn 2009 o hen safleoedd BP.

Mae’r safleoedd hyn bellach yn ffurfio rhan o ddolen o ddatblygiadau gan St. Modwen sy’n cynnwys Bae Baglan, Coed Darcy a Champws y Bae ar gyfer Prifysgol Abertawe. Bydd yn trawsnewid yn llwyr rai ardaloedd allweddol o Ranbarth Dinas Bae Abertawe o fewn Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Mae’r datblygiad cysylltiedig yn canolbwyntio ar dri maes allweddol:

Mae St. Modwen hefyd yn arwain un o’r prosiectau adfywio mwyaf arwyddocaol sydd ar droed yng Nghasnewydd – Glan Llyn. Datblygiad gwerth £1bn i drawsnewid safle 600 erw yr hen waith dur yn Llanwern i ddarparu 4,000 o gartrefi newydd, 1.5 miliwn erw sgwâr o ofod cyflogi o safon a 6,000 swydd newydd dros yr 20 mlynedd nesaf.

Ymhlith datblygiadau eraill St. Modwen yn Ne Cymru y mae ailddatblygu Pentref Hendrefoelan Prifysgol Abertawe, i ddarparu tua 300 cartref o safon. 100 erw (gros) o dir St. Modwen yn Barry Chemicals – i’r de o Gaerdydd ac ar brydles gan Associated British Ports (daw i ben yn 2045) gyda darn o dir gwag. Mae’n cael ei farchnata ar gyfer tir a wasanaethwyd, neu ateb dylunio ac adeiladu potensial ar gyfer meddianwyr. Is-osodir gweddill y tir i MSC, Zeon a Dow Corning.

Ewch i www.smtodwen.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

St. Modwen

St. Modwen

St. Modwen

St. Modwen