Solar Energy Project

Prosiect Ynni Solar

Mae’r prosiect ynni solar newydd £15m a leolir ym Mae Baglan yn cynnwys 20,000 o baneli ffotofoltâig, digon i ddarparu trydan gwyrdd, adferadwy ar gyfer dros 1,200 o dai y flwyddyn yng Nghymru ers cysylltu â’r Grid Cenedlaethol ar ddechrau 2014.

Mae Bae Baglan yn darparu’r holl amodau cywir ar gyfer parc ffotofoltâig, gan gynnwys digon o ddarpar heulwen, hinsawdd arfordirol ddelfrydol ar gyfer oeri’r paneli, ac wedi’i leoli mewn ardal nad yw’n effeithio ar y cyhoedd.

Mae’n gam pwysig arall tuag at gynlluniau ailddatblygu St. Modwen ar gyfer y 1,050 erw o dir y mae’n berchen arno yn safle Bae Baglan.

 

Solar Energy Project