Development Opportunities

Cyfleoedd Datblygu

Gellir darparu llety addas ar gyfer anghenion penodol y lletywr ar sylfaen dylunio ac adeiladu ac ar gyfer ôl troed un adeilad hyd at dros 1 miliwn troedfedd sgwâr.
Mae’r amlinelliad cyfeiriol yn dangos cynllun sy’n darparu 4 miliwn troedfedd sgwâr mewn unedau rhwng rhyw 10,000 troedfedd sgwâr i uned a allai fod yn fwy na 1 miliwn troedfedd sgwâr.

Ar gael i’w osod neu werth ar sail prydles hir. Gellir darparu unedau i gwrdd ag anghenion penodol lletywyr ar sail dylunio ac adeiladu.

Cliciwch yma i weld yr Uwchgynllun fel PDF.

I gofrestru eich diddordeb cliciwch yma.