Baglan Energy Park

Parc Ynni Baglan

Parc Ynni Baglan yw cam cyntaf adfywio Bae Baglan. Ar gyfanswm o 180 erw, mae’r Parc Ynni’n fenter lwyddiannus a sefydledig ar y cyd rhwng y sector gyhoeddus a phreifat a arweinir gan St. Modwen, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru.

Mewn lleoliad wrth ochr yr M4, mae Parc Ynni Bae Baglan yn dod i’r blaen fel un o leoliadau busnes gorau’r a chanddo amrywiaeth eang o denantiaid masnachol, gan gynnwys Montagne Jenuesse, RWE a Netalogue.

Pwynt gwerthu unigryw arall yw’r ffaith fod y Parc yn cynhyrchu ynni ar y safle, gan ddarparu trydan ar bris cystadleuol i fusnesau yno drwy bwerdy twrbin nwy cylch cyfun.

Ar ôl denu buddsoddiad mewnol o safon fydeang gan lawer o gwmnïau, mae Parc Ynni Baglan wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys BURA (British Urban Regeneration Award),  i gydnabod ei ddefnydd o arfer orau mewn adfywio cynaliadwy.

‘Mae gennym adnoddau swyddfa gyda’r gorau a lleoliad gwych sy’n ein cysylltu â’n cleientiaid e-fasnach yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae Port Talbot yn lleoliad cyfleus iawn i’r M4, sy’n hynod addas ar gyfer ein gweithwyr. Mae’r ardal leol yn bendant ar ganol adfywio nerthol gyda nifer gynyddol o gwmnïau blaenllaw’n lleoli yma, ac rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r newid cadarnhaol hwn.”

Richard Condon, Prif Weithredwr, Netalogue plc