Croeso i Fae Baglan, prosiect adfywio £500 miliwn ar safle 1,050 erw, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Y Weledigaeth

Cynyddwyd daliadau tir St. Modwen yn Ne Cymru i 3,500 erw o ganlyniad i’r pryniant hwn, gan ei wneud yn berchennog preifat mwyaf ar dir llwyd yn Ne Cymru.

Prosiect Ynni Solar

Prosiect ynni solar gwerth £15m ym Mae Baglan, sy’n gartref i 20,000 o baneli ffotofoltâig, digon u ddarparu trydan gwyrdd, adnewyddol i drso 1,200 o gartref bob blwyddyn yng Nghymru.

Cyfleoedd Datblygu

Mae’r cynllun yn darparu 4 miliwn troedfedd sgwâr mewn unedau o 10,000 tr sg i uned a allai fod yn fwy na 1 miliwn tr.sg.